บริการของเรา (Service)

รับตรวจสอบอาคาร ราคาโปรโมชั่น 7,900 บาทต่ออาคาร

รับตรวจสอบอาคาร ราคาพิเศษ “ฟรีคู่มือเจ้าของอาคาร”

อาคารที่รับตรวจสอบ /การตรวจสอบใหญ่ /การตรวจสอบประจำปี (พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ)

  1. อาคารชุด / คอนโดมิเนียม พื้นที่อาศัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  2. อาคารโรงงาน มีพื้นทีตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  3. อาคารสูง 23 ม.ขึ้นไป
  4. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นทีตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  5. โรงแรม
  6. ป้าย
  7. อาคารชุมนุมคน
  8. โรงมหรสพ
  9. สถานบริการ

หลังจากตรวจสอบแล้ว ออกรายงานรับรองการการตรวจสอบอาคาร
โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย พร้อม แผ่น CD 3 ชุด

ปรึกษาทั่วไป / สอบถาม /ส่งรายละเอียด /ให้เเสนอราคา
คุณ ณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์ โทร 087-4978726
Line ID 0874978726
อีเมล์ moong192@gmail.com
เลขที่ 50/228 หมู่.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

© 2015 bluebuildinginspectionreport.com All Rights Reserved.